top

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser knyttet til lejemålet og er bindende for begge parter. Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Eventhuset. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne. 

I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske & polere drikkeglas og bestik inden borddækningen. (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området.) 

Eventhuset tager forbehold for force majeure, herunder strømsvigt, brand, tekniske drift stop samt bygningsmæssige fejl der umuliggør arrangementet eller opstår under afvikling af et arrangement. Eventhuset kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for disse hændelser. 

Ved aflysning foretaget mindre end 45 dage før planlagt afholdelse af arrangement, hæfter lejer for hele udlejningsprisen og eventuelle tillægsydelser. Indbetalt leje refunderes ikke. 

Ved aflysning mere end 45 dage før arrangementet (hvis dette er betalt) refunderes lejeprisen og eventuelle tillægsydelser fratrukket 25 %

Nedenstående betingelser knyttet til lejemålet og er bindende for begge parter.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Eventhuset. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne. 

I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske & polere drikkeglas og bestik inden borddækningen. (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området.) 

Eventhuset tager forbehold for force majeure, herunder strømsvigt, brand, tekniske drift stop samt bygningsmæssige fejl der umuliggør arrangementet eller opstår under afvikling af et arrangement. Eventhuset kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for disse hændelser. 

Ved aflysning foretaget mindre end 45 dage før planlagt afholdelse af arrangement, hæfter lejer for hele udlejningsprisen og eventuelle tillægsydelser. Indbetalt leje refunderes ikke. Ved aflysning mere end 45 dage før arrangementet (hvis dette er betalt) refunderes lejeprisen og eventuelle tillægsydelser fratrukket 25 %

De bedste rammer til din fest

Testimonials