Leje og forretningsbetingelser

Lejebetingelser

At lejer er fyldt 18 år.
Lejemålet må ikke anvendes til religiøse foreningers, ceremonier og forsamlinger.

Generelt ansvar

Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum og for at låse Eventhuset forsvarligt af (lukke døre og vinduer) og slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper, samt sætte Eventhusets alarm til.

Lejer har ansvar for at der ikke sker skader på bygning, lokalerne, service og inventar, herunder at der ikke i længere tidsrum ligger store mængder af væske på gulvene, under arrangementets afholdelse.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Eventhuset. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.

I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske & polere drikkeglas og bestik inden borddækningen. (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området.)

Garderoben er på lejers og gæsters ejet ansvar.

Lejer må ikke videreudleje eller overdrage lejemålet til tredjemand, uden udlejers skriftlige accept.

Misvedligeholdelse af ovenstående betingelser vil medføre fratræk i eller tilbageholdelse af hele depositummet, samt eventuelt erstatningsansvar.

Ovenstående lejeaftale og betingelser træder automatisk i kraft og er bindende for begge parter ved leje og betaling.

Lejeperioder

Udlejning Mandag til torsdag samt søndag:
Adgang efter nærmere aftale.

Udlejning fredag:
Nøglen udleveres på adressen fredag kl. 12:00 og afleveres tilbage, lørdag morgen kl. 9:00

Udlejning lørdag:
Nøglen udleveres på adressen lørdag kl. 12:00 og afleveres tilbage, søndag kl. 09:00

Oprydning og rengøring

Du forlader lokalet i samme stand, som du modtager det.
Det er lejers opgave og ansvar, at følgende udføres:
- Alt oprydning i de lejede lokaler.
- Alt affald/cigaretskodder/tomme flasker/dåser mv. fjernes fra udendørsarealer på hele matriklen.
- Stole og borde skal rengøres, stables og slås sammen.
- Køkken affald bæres ud og ligges i container ved siden af indgangsporten.
- Tomme flasker/dåser/emballage & papkasser mm. må ikke efterlades i Eventhuset container.
- Der medfølger 1. Stk. Affaldscontainer med i lejeprisen. (Herefter er prisen kr. 150,- pr. container)
- Feje og vaske alle gulve i festlokalet, toiletter, køkken samt indgangsparti og trappe. (Lejemålet)
- Toiletter og pissoir samt håndvaske/spejle rengøres.
- Køkkenet skal være rengjort og opvaskemaskine være tømt. Alt affald skal være fjernet.
- Alt service skal være vasket grundigt op, tørres af/efter og sat tilbage i samme orden og plads som det blev modtaget.
- Alle drikkeglas og spisebestik tørres/pudses med et viskestykke efter de er afvasket i opvaskemaskinen.
- Køkkenet skal være tømt for mad, medbragt emballage og service mm.
- Vaske sofaborde, bardiske, barstole & høje bar borde af.
- At lokalet er klar til afleveringsforretning præcist på sluttidspunktet.

Hvis lejer efterlader lejemålet mangelfuldt i forhold til ovenstående punkter, og udlejer skal rengøre mm. efter lejer, fratrækkes rengøringsomkostninger i depositum.

Alt rengøring og oprydning er lejers ansvar.

Hvis lejer efterlader opkast og lignende, inde eller uden for selskabslokalerne, og udlejer skal rengøre efter lejer, fratrækkes der yderligere kr. 1.000 i depositum pr. sted der er opkast, ud over øvrige rengøringsomkostningerne.

Afleveringsforretning

Lejer og udlejer gennemfører afleveringsforretning i forbindelse med, at lokalet afleveres tilbage på tidspunktet beskrevet under lejeperiode.
Ituslåede glas, tallerkener etc. bedes efterladt i køkkenet og vil blive fratrukket depositumbeløbet.


Forretningsbetingelser:

Nedenstående betingelser knyttet til lejemålet og er bindende for begge parter.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Eventhuset. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.

I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske & polere drikkeglas og bestik inden borddækningen. (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området.)

Eventhuset tager forbehold for force majeure, herunder strømsvigt, brand, tekniske drift stop samt bygningsmæssige fejl der umuliggør arrangementet eller opstår under afvikling af et arrangement. Eventhuset kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for disse hændelser.

Ved aflysning foretaget mindre end 45 dage før planlagt afholdelse af arrangement, hæfter lejer for hele udlejningsprisen og eventuelle tillægsydelser. Indbetalt leje refunderes ikke.
Ved aflysning mere end 45 dage før arrangementet (hvis dette er betalt) refunderes lejeprisen og eventuelle tillægsydelser fratrukket 25 %.

Følgende vil betyde fratræk i depositummet:
-Ødelagte ting eller skader på bygning, møbler, inventar, maskiner og øvrige lyd og lysanlæg, samt service mv.
-Mangelfuld oprydning, rengøring, opvask, affald mv. i forhold til betingelserne i afsnittet Lejebetingelser - Oprydning og rengøring”.
-Overskridelse af sluttidspunkt.
-Benyttelse af ikke aftalte faciliteter i Eventhuset.
-Tiltvunget adgang til øvrige steder i Eventhuset.


Eventhuset gør alt hvad vi kan for at opdatere og vedligeholde vores lokalebookinger / bookingsystem hele tiden. Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler i lokalebookingen, kan Eventhuset ikke holdes ansvarlig under nogen omstændigheder, hverken juridisk elle økonomisk.